Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
„Mały Mistrz” – rozruszać młodzież

24.10.2013r.

Popularyzacja ruchu i aktywności fizycznej wśród młodzieży z klas I-III – tak w skrócie można opisać założenia programu „Mały Mistrz”. Dziś podczas specjalnej konferencji inaugurującej ten projekt spotkali się przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Edukacji Narodowej, lokalnych samorządów i nauczyciele z całej Polski. Marszałek Rafał Jurkowlaniec przedstawił efekty programu „Sprawny Dolnoślązaczek”, którego doświadczenia zostały wykorzystane przy projekcie „Mały Mistrz”.

 Minister sportu i turystyki Joanna Mucha otwierając dzisiejszą konferencję omówiła główne założenia programu „Mały Mistrz”. Ideą stojącą za tym projektem, jest podnoszenie sprawności fizycznej uczniów klas I-III poprzez zachęcenie ich do zdobywania nowych umiejętności sportowych. Ważną częścią projektu jest również zmobilizowanie nauczycieli do poszerzania swojej wiedzy i wzięcia udziału w szkoleniach, co pozwoli im prowadzić bardziej zróżnicowane zajęcia z wychowania fizycznego.

Ponieważ założenia „Małego Mistrza” bazują na doświadczeniach uruchomionego w naszym województwie w 2010r. programu „Sprawny Dolnoślązaczek”, zabierając głos marszałek Rafał Jurkowlaniec przedstawił zgromadzonym efekty tego wyjątkowego programu. Obejmujący dzieci z klas I-III „Sprawny Dolnoślązaczek” to połączenie atrakcyjnej formy zajęć w-f z systemem sprawdzianów i legitymacji, gdzie najmłodsi uczestnicy wkleją kolejne odznaki dokumentujące zdobycie określonych sprawności. Te sprawności uprawniają  ich do zdobycia tytułu Sprawnego Dolnoślązaczka. Program rozpoczął się we wrześniu 2010 roku z udziałem 150 szkół podstawowych na Dolnym Śląsku. W pierwszym roku sprawności rowerzysty, turysty; piłkarza, pływaka, gimnastyka, lekkoatlety, łyżwiarza czy narciarza zdobyło prawie 13 tys. uczniów, a po tytuł „Sprawnego Dolnoślązaczka” sięgnęło 9 tys. dzieci. Program cały czas się rozwija: w roku szkolnym 2012/2013 do realizacji „Sprawnego Dolnoślązaczka” zgłosiło się 167 szkół  podstawowych i przeszło 15 tys. uczniów. Samorząd Dolnego Śląska od samego początku patronuje i współfinansuje program „Sprawny Dolnoślązaczek”.

„Mały Mistrz” zostanie uruchomiony w szkołach podstawowych w całym kraju 1 września 2014r. Na realizację projektu Ministerstwo Sportu przeznaczy 6 mln złotych. Pieniądze zostaną rozdzielone pomiędzy województwa, w zależności do liczby uczniów klas I szkół podstawowych w danym regionie. Program ma przyciągnąć przede wszystkim atrakcyjną formą: różnorodnością zajęć i sprawdzianów, specjalnymi legitymacjami gdzie dzieci będą zapisywały swoje wyniki itp. „Mały Mistrz” obejmować będzie sześć bloków dyscyplin z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. Uczeń będzie opanowywał określonych umiejętności, za co dostanie odpowiednią odznakę. Proponowane sporty i „sprawności” do zdobycia przez uczniów to m.in.: rowerzysta, gimnastyk – tancerz, saneczkarz – narciarz – łyżwiarz, piłkarz, koszykarz, siatkarz, lekkoatleta, pływak. Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki. Wedle założeń nauczyciel otrzyma dość dużą autonomię w realizacji programu. Może np. w przypadku braku możliwości realizacji którejś ze sprawności zastąpić ją inną. Organizatorzy zaproponują dodatkowe propozycje sprawności, np.  tenisista, badmintonista czy rolkarz.

Możliwość komentowania jest wyłączona.