Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
3,8 mln na nowoczesny sprzęt stomatologiczny

Wydziału Lekarsko-Stomatologiczny Akademii Medycznej we Wrocławiu wzbogacił się dziś o nową pracownię. Zarząd województwa przeznaczył niemal 3,8 mln zł na wyposażenie Zintegrowanego Centrum Dydaktycznego Wrocławskiej Akademickiej Stomatologii.

Studenci wydziału lekarsko-stomatologicznego wrocławskiej Akademii Medycznej uczą się, by po zakończeniu nauki pracować jako stomatolodzy dziecięcy, ortodonci czy chirurdzy stomatologiczni. Od lat główną bolączką uczelni była jednak przestarzała baza dydaktyczna, czyli sprzęt medyczny i informatyczny (jeszcze do niedawna funkcjonowały wyłącznie unity stomatologiczne z lata 60. i 70. XX w.). Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego, której udzielił zarząd naszego województwa, udało się kupić nowoczesny sprzęt medyczny, m.in.: mikroskopy zabiegowe, unity stomatologiczne, autoklawy, urządzenia do kriochirurgii, aparat do odlewania stopów, piaskarki, frezarki, lasery, aparat RTG. Wyposażenie trafi do sal seminaryjnych, klinicznych, pracowni i laboratoriów i będzie służyć studentom jako sprzęt szkoleniowy, wykorzystywany podczas zajęć.

Zakup sprzętu dla Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu był możliwy dzięki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Całkowity koszt tej inwestycji to 5,6 mln zł, z czego 3,8 mln to dofinansowanie unijne. Reszta środków pochodziła z budżetu uczelni. Akademia Medyczna wyremontowała sale i dostosowała je do potrzeb Akademickiej Stomatologii.

***

Wyposażenie wydziału stomatologii w nowoczesny sprzęt dydaktyczny to tylko jedno
z czterech przedsięwzięć Uniwersytetu Medycznego, które dostały dofinansowanie z  Unii Europejskiej. Najbardziej kosztownym przedsięwzięciem, którego wartość przekracza 70 mln zł (a dotacja z RPO wynosi prawie 35 mln zł) jest budowa i wyposażenie ośrodka badawczo-naukowego dolnośląskiej farmacji. Inwestycja trwa od 2007 roku i umożliwi przeniesienie części katedr zakładów farmacji do nowej siedziby. Prócz sal seminaryjnych, laboratoriów i pracowni, powstały również parkingi, zaplecze techniczne, biblioteka z czytelnią, a wkrótce także ogród dydaktyczny z kolekcją roślin leczniczych (miejsce jest przygotowane i zabezpieczone, natomiast nie ma jeszcze posadzonych roślin). Nowa siedziba farmacji zostanie wyposażona nowoczesny, najwyższej klasy sprzęt dydaktyczny. W sumie Uniwersytet Medyczny realizuje inwestycje, na realizację których otrzymał ponad 50 mln zł z RPO.

Możliwość komentowania jest wyłączona.