Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Biznes na styku granic – Polsko-Niemiecki Forum Gospodarcze

Forum2Rzetelna praca, partnerstwo i umiejętność wsłuchiwania się w swoje potrzeby – to wszystko sprawia, że Polacy i Niemcy to odpowiedzialni partnerzy w biznesie. W środę, 23 września br. w Zgorzelcu odbyło się Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze, podczas którego ponad 300 przedstawicieli świata biznesu, ekonomistów i polityków dyskutowało na temat współpracy gospodarczej między Polską a sąsiadami zza zachodniej granicy. Spotkanie łączyło w sobie warsztaty dla przedsiębiorców, panele dyskusyjne oraz jubileuszową, 10. Polsko-Niemiecką Konferencję Izby Przemysłowo- Handlowej w Dreźnie. Nie zabrakło pytań o przyszłość relacji gospodarczych między państwami oraz debaty na temat szans, przed jakimi stoją polscy i niemieccy przedsiębiorcy inwestujący po obu stronach Odry. W Forum wzięli udział m.in. Stanislaw Tillich – Premier Wolnego Kraju Związkowego Saksonia, Grzegorz Schetyna – Minister Spraw Zagranicznych RP, Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki RP oraz Cezary Przybylski, Marszałek Dolnego Śląska.

 

Niemcy są odbiorcą jednej czwartej polskiego eksportu i dostawcą ponad jednej piątej towarów importowanych. Co ważne, w opinii Niemców, Polska jest najbardziej atrakcyjnym inwestycyjnie krajem regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wynika to z raportu przygotowanego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) i KMPG. Współpraca na styku granic wymaga wiele zaangażowania, wzajemnego zrozumienia i otwartości każdej ze stron. Nie bez powodu Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze odbyło się w Zgorzelcu – mieście, w którym współpraca polsko-niemiecka to naturalna konsekwencja położenia geograficznego – tuż przy granicy.

 

- Tutaj słowo partnerstwo i współpraca międzynarodowa mają wyjątkowe znaczenie – podkreślał w trakcie Forum Grzegorz Schetyna, Minister Spraw Zagranicznych RP. – Lata dobrych praktyk i mądrego odpowiadania na potrzeby gospodarcze partnerskich miast zrobiły swoje. To tutaj możemy mówić o relacjach gospodarczych na europejskim poziomie. Chcemy je rozwijać, pokazywać jak wiele każda ze stron może zyskać na wzajemnych kontaktach biznesowych i jak ważne jest to, abyśmy się wzajemnie, gospodarczo uzupełniali – mówił Grzegorz Schetyna.

 

Firmy niemieckie stworzyły w Polsce już ponad 370 tys. miejsc pracy, a 49% przedsiębiorców z Niemiec podkreśla, że gdyby mieli jeszcze raz ulokować swój kapitał w Polsce, to z pewnością by to zrobili. Partnerzy z Niemiec najczęściej inwestują w przemysł przetwórczy w Polsce, branżę motoryzacyjną, chemiczną i przemysł maszynowy. Niemcy przyciągają również wiele polskich przedsiębiorstw, które coraz częściej inwestują i tworzą miejsca pracy za zachodnią granicą, m.in. w branżach paliwowej, chemicznej, informatycznej, handlu i usługach. Obroty handlowe między krajami sięgają 87 mld euro rocznie.

 

- Polsko-niemiecka wymiana gospodarcza osiągnęła w ostatnich latach rekordowe tempo. Chcielibyśmy aby rozwijała się na polu innowacji i współpracy nauki z biznesem. Dzięki relacjom z firmami niemieckimi i bazując na ich dobrych praktykach budujemy w Polsce dualny system edukacji zawodowej odpowiadający na konkretne potrzeby rynku pracy. Stawiamy na młodych, kreatywnych ludzi, którzy w przyszłości będą gwarantem rozwoju gospodarczego – mówiła Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

 

Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze było okazją do wyróżnienia przedsiębiorstw, osób i instytucji, które od lat z powodzeniem współpracują na styku granic. Odznaki Honorowe za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Gospodarki przyznało dwóm firmom z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedsiębiorstwu SITECH Sp. z o.o., producentowi elementów siedzisk samochodowych należącemu do grupy Volkswagen oraz firmie CCC Factory Sp. z o.o. z Polkowic, producentowi obuwia. Firmy te, oprócz działalności produkcyjnej, mają szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego. Od lat efektywnie współpracują ze szkołami ponadgimnazjalnymi, organizują staże dla uczniów oraz doposażają pracownie edukacyjne w sprzęt niezbędny do praktycznej nauki zawodu.

 

Odznaczenie z Ministerstwa Gospodarki przyznano także Michaelowi Kernowi – dyrektorowi naczelnemu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Rafałowi Jurkowlańcowi, prezesowi Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W takcie Forum, Izba Przemysłowo-Handlowa w Dreźnie wyróżniła również Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego, która od lat działa na rzecz współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Niemcami.

 

W takcie spotkania, uczestnicy poznali też plany Ministerstwa Gospodarki, Zgorzelca i Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dotyczące rozszerzenia LSSE o ponad 70 ha terenów inwestycyjnych znajdujących się na terenie gminy miejskiej Zgorzelec. Wszystko po to, aby stworzyć wyjątkową ofertę dla lokowania biznesu w świetnie skomunikowanym, przygranicznym rejonie tej części Dolnego Śląska.

Rada miejska Zgorzelca podjęła już uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wskazanych gruntów położonych przy międzynarodowym szlaku komunikacyjnym – trasie E40, blisko autostrady A4, dróg krajowych nr 30 i 94 oraz w najbliższym sąsiedztwie Niemiec.

 

- Rozległa sieć połączeń komunikacyjnych, wyspecjalizowane kadry, przyjazny samorząd i teren objęty granicami strefy ekonomicznej – to atuty, na jakie mogą liczyć inwestorzy chcący ulokować swój biznes w tej części Dolnego Śląska. To też najczęstsze wymogi jakie pojawiają się w rozmowach z potencjalnymi inwestorami. Dlatego chcemy powiedzieć im już dzisiaj, że wszystko co najlepsze do prowadzenia biznesu znajdą właśnie tutaj, w Zgorzelcu – mówił Rafał Jurkowlaniec, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

- Uważam, że objęcie obszarem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów w Zgorzelcu jest gwarantem, że te atrakcyjne tereny zostaną dobrze zagospodarowane i szybko znajdą pierwszego inwestora, który przyciągnie kolejnych. Już teraz obserwujemy duże zainteresowanie ofertą inwestycyjną Zgorzelca. Przynajmniej raz w miesiącu otrzymujemy zapytanie od przedsiębiorców poszukujących m.in. wielkopowierzchniowych hal i magazynów do wynajęcia – mówi Rafał Gronicz, burmistrz Zgorzelca.

 

Kolejną dobrą wiadomością, którą przekazał uczestnikom Forum Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, była informacja o wznowieniu od 15 grudnia br. połączenia kolejowego na trasie Wrocław-Drezno. Linia ta cieszy się dużym zainteresowaniem podróżnych, którzy często wybierają ten środek transportu w drodze do pracy zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie granicy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.