Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Budżet województwa na 2013 rok

75 mln zł na budowę mostu na Odrze w Brzegu Dolnym, 49 mln zł na zakończenie budowy drogi z Żernik Wrocławskich do Siechnic, 7,5 mln zł na utworzenie Centrum Geriatrii na terenie szpitala im. Falkiewicza we Wrocławiu czy 22 mln zł na modernizację i wyposażenie centrów kształcenia na Dolnym Śląsku. To tylko niektóre z inwestycji przewidzianych w projekcie budżetu Dolnego Śląska na 2013 rok.

Dziś podczas konferencji prasowej marszałek Rafał Jurkowlaniec i skarbnik województwa Elżbieta Berezowska przedstawili szczegóły projektu budżetu Dolnego Śląska na kolejnych 12 miesięcy. Przygotowany budżet jest wyjątkowy ponieważ zarówno dochody i wydatki mają rekordowo wysoki poziom w historii naszego województwa:

Dochody 1 mld 717 mln zł

Wydatki  1 mld 840 mln zł

Zarząd Dolnego Śląska chce utrzymać pierwsze miejsce w rankingu województw pod względem atrakcyjności infrastruktury gospodarczej i aktywności wobec inwestorów, dlatego w projekcie budżetu zaproponowano rekordową kwotę wydatków majątkowych – 850 mln zł, z czego 388 mln zostanie przeznaczone na cele transportowe, 280 mln na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, 77 mln na rozwój regionalny, 33 mln na ochronę zdrowia, 26 mln na edukację, 18 mln na kulturę.

W 2013 roku zaplanowano 118 zadań o charakterze majątkowym, oto największe z nich:

 • - zakończenie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 384 Dzierżoniów – Łagiewniki (72.023.115 zł);
 • - zakończenie budowy mostu na Odrze w Brzegu Dolnym wraz z drogami dojazdowymi (75.317.532 zł);
 • - kontynuacja budowa drogi Żerniki Wrocławskie – Siechnice (49.025.135 zł);
 • - modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku (22.292.424 zł);
 • - poprawienie stanu opieki pulmonologicznej w województwie (8.025.135 zł);
 • - utworzenie Centrum Geriatrii na terenie szpitala im. A. Falkiewicza we Wrocławiu wraz z zakupem sprzętu medycznego (7.500.000 zł);
 • - Dolnośląska Sieć Szkieletowa czyli likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego (44.472.823 zł)

W następnym roku zadania zarządu Dolnego Śląska będą się koncentrowały na:

 • - poprawieniu stanu technicznego infrastruktury transportowej poprzez inwestycje oraz remonty dróg. W 2013 roku zarząd planuje przeznaczyć na ten cel 518 mln zł (63 mln zł więcej niż w 2012r.);
 • - kontynuacji procesu restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  67 mln zł;
 • - przejęciu uzdrowiskSzczawno – Jedlina” S.A. i „Lądek -Długopole” S.A. oraz dokapitalizowaniu spółek prowadzących działalność sanatoryjno –  uzdrowiskową 10 mln zł,
 • - rozpoczęciu prac związanych z budową nowego szpitala onkologicznego  we Wrocławiu 300 tys. zł,
 • - realizacji inwestycji w ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego 199 mln zł.

Konstruując budżet na 2013 rok podobnie jak w latach 2011 – 2012 skoncentrowano się na maksymalnym pozyskaniu środków zagranicznych, w tym przede wszystkim z Unii Europejskiej. Samorząd zamierza korzystać ze środków pozyskanych m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki czy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Możliwość komentowania jest wyłączona.