Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Nowoczesna służba zdrowia
Szpitale podległe marszałkowi najlepsze

W roku 2011 dziennik „Rzeczpospolita” oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia po raz kolejny ogłosiły doroczny ranking najlepszych polskich szpitali, klasyfikując 234 placówki.  Wśród nich nie zabrakło placówek z Dolnego Śląska, w tym w szczególności jednostek, dla których Samorząd Województwa Dolnośląskiego pełni funkcję organu założycielskiego. Pięć z nich znalazło się w tzw. „złotej setce”: […]

Oddział pulmonologiczny w Wałbrzychu

Rafał Jurkowlaniec odpowiadał za wdrożenie unikatowego w skali kraju programu w zakresie pulmonologii. W kwietniu 2010 r. przedstawiony został Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego Program modernizacji stacjonarnej opieki pulmonologicznej na Dolnym Śląsku na lata 2010-2012. Program określa kierunki działań oraz charakter zmian niezbędnych do wprowadzenia, aby zapewnić odpowiedni, zrównoważony poziom dostępności do wysokiej jakości świadczeń pulmonologicznych dla […]

Bezpłatne znieczulenia przy porodach

Zarząd Województwa Dolnośląskiego inicjuje oraz koordynuje realizację zadań dotyczących polityki zdrowotnej regionu oraz zabezpieczenia zrównoważonego dostępu do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Dolnego Śląska. Kierujący pracami zarządu województwa Rafał Jurkowlaniec podejmuje kluczowe decyzje dotyczące inwestycji w ramach polityki zdrowotnej na Dolnym Śląsku. Jedną z nich była realizacja unikatowego w skali kraju programu w zakresie perinatologii.  Program […]

Robot Da Vinci we Wrocławiu

Zarząd Województwa Dolnośląskiego inicjuje oraz koordynuje realizację zadań dotyczących polityki zdrowotnej regionu oraz zabezpieczenia zrównoważonego dostępu do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Dolnego Śląska. Kierujący pracami zarządu województwa Rafał Jurkowlaniec podejmuje kluczowe decyzje dotyczące inwestycji w ramach polityki zdrowotnej na Dolnym Śląsku. Jedną z nich było przekazanie miliona złotych na operacje wykonywane przy pomocy specjalistycznego robota […]

Nowy szpital wojewódzki we Wrocławiu

Zarząd Województwa Dolnośląskiego inicjuje oraz koordynuje realizację zadań dotyczących polityki zdrowotnej regionu oraz zabezpieczenia zrównoważonego dostępu do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Dolnego Śląska. Kierujący pracami zarządu województwa Rafał Jurkowlaniec podejmuje kluczowe decyzje dotyczące inwestycji w ramach polityki zdrowotnej na Dolnym Śląsku. Wśród nich jest budowa Nowego Szpitala Wojewódzkiego. W lipcu 2011 roku podpisano umowę na […]