Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Dolnośląski Klaster Lotniczy w LSSE rozwija skrzydła

Dolnośląski Klaster LotniczyLegnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna stawia na lotnictwo. Odpowiedzią na rozwój i potencjał branży lotniczej w regionie ma być Dolnośląski Klaster Lotniczy (DKL), którego działalność zainaugurowano w piątek 29 maja br. w Lubinie. To kolejna, po motoryzacyjnej i edukacyjnej, inicjatywa klastrowa rozwijana w Strefie. Tym razem do współpracy na rzecz branży lotniczej zaproszone zostały m.in. ośrodki naukowe i międzynarodowe koncerny zajmujące się projektowaniem i produkcją podzespołów dla przemysłu lotniczego. Dolnośląski Klaster Lotniczy wspierają też pozostałe strefy ekonomiczne z terenu województwa dolnośląskiego – Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”, Ministerstwo Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Urząd Miasta Lubina.

Partnerami Dolnośląskiego Klastra Lotniczego są:

- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
- Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości
- Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”
- Becker Avionics Polska Sp. z o.o.
- Bergman Engineering Sp. z o.o.
- Glider Factory Jeżów
- HS Wrocław Sp. z o.o. (UTC Aerospace Systems)
- Metal Master
- VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp. z o.o.
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bisek – Adam Bisek, India Rusia Center Poland
- Radiotechnika Marketing Sp. z o.o.
- Politechnika Wrocławska
- Wrocławskie Centrum Badań EIT + Sp. z o.o.
- Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.
- Aeroklub Zagłębia Miedziowego

Przedsięwzięciu patronują:

- Ministerstwo Gospodarki
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
- Urząd Miasta Lubin

Priorytetowym celem utworzenia Dolnośląskiego Klastra Lotniczego jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorstw powiązanych z branżą lotniczą, prowadzących działalność na terenie Regionu Polski Południowo – Zachodniej.

Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki przekonuje, że Dolnośląski Klaster Lotniczy to szansa rozwoju m.in. Lubina, w którym odbyło się dziś spotkanie DKL. – Lubin ma wszystkie atuty z których mogą korzystać firmy z branży lotniczej – tereny inwestycyjne, świetne kadry i dogodny system połączeń komunikacyjnych. Wierzę, że Klaster Lotniczy pozwoli wzmocnić przemysłowy charakter tej części Dolnego Śląska o walor innowacyjności. Udział w klastrze trzech stref ekonomicznych to także czytelny sygnał, że strefy ekonomiczne zmieniają się na rzecz kluczowych branż w swoiste strefy 2.0 i są prężnie działającymi ośrodkami gospodarczymi na mapie Polski – mówiła dziś w Lubinie Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Partnerzy Klastra chcą m.in. stworzyć dogodne warunki do rozwoju i lokowania nowych przedsiębiorstw przemysłu lotniczego na tym terenie, promować polski przemysł lotniczy za granicą oraz rozwijać sektor badawczo-rozwojowy. Odbywać się to będzie m.in. poprzez współpracę, wspieranie działalności przemysłowej, transferu wiedzy i wymiany doświadczeń produkcyjnych, handlowych i organizacyjnych, wzajemną pomoc w poszukiwaniu wykwalifikowanych kadr oraz organizację szkoleń i warsztatów.

- Dolnośląski Klaster Lotniczy pozwoli wykorzystać potencjał branży lotniczej jaki mamy w regionie. Zainwestowały tu takie międzynarodowe koncerny jak Becker Avionics czy UTC Aerospace Systems. Teraz chcą połączyć siły i współpracować na rzecz branży, razem sięgać po środki unijne, dzielić się doświadczeniami i pozyskiwać wykwalifikowanych pracowników przy wsparciu uczelni działających w regionie. Liczymy, że Dolnośląski Klaster Lotniczy przyciągnie też kolejne firmy chcące właśnie tutaj ulokować swój biznes. Mamy dla nich przygotowane m.in. atrakcyjne tereny inwestycyjne, dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną i system ulg podatkowych – mówi Rafał Jurkowlaniec, Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., która jest inicjatorem Klastra.

Wspomniane firmy to liderzy w swojej branży. Becker Avionics Polska Sp. z o.o. jest członkiem renomowanej Grupy Becker Avionics. Firma prowadzi prace rozwojowe i projektowe lotniczych urządzeń komunikacyjnych i nawigacyjnych. Są to przede wszystkim lotnicze radiostacje, nadajniki, odbiorniki, transpondery, panele i sterowniki do zarządzania urządzeniami w kokpicie samolotu. Marka Becker jest doskonale rozpoznawalna i ceniona na całym świecie. Firma dysponuje zapleczem technicznym do wykonywania skomplikowanych testów i pomiarów, jak też urządzeniami do montażu projektowanych urządzeń.

Hamilton Sunstrand Wrocław Sp. z o.o. jest częścią korporacji UTC Aerospace Systems zlokalizowanej w Windsor Locks w Connecticut USA. Firma prowadzi działalność w zakresie projektowania i produkcji wyrobów oraz podzespołów dla przemysłu lotniczego. Wrocławski zakład zajmuje się produkcją układów paliwowo – regulacyjnych dla silników lotniczych oraz układów hydraulicznych służących do sterowania i kontroli lotu w samolotach oraz śmigłowcach.

Lotnictwo jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin gospodarki w Polsce i na świecie. Na projekty dotyczące nowoczesnych technologii w przemyśle lotniczym, w nowej perspektywie UE na lata 2014-2020 przewidziano m.in. 400 mln zł z konkursu „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Galeria zdjęć z dzisiejszego spotkania dostępna jest na profilu LSSE na facebooku: www.facebook.com/legnickasez

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.