Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Dolny Śląsk pionierem drogowego PPP

 

 

Dolnośląski projekt drogowego partnerstwa publiczno-prywatnego będzie pilotażowym w skali kraju przedsięwzięciem – zdecydowali eksperci Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ponad 300 km dróg wojewódzkich ma trafić w ręce prywatnych partnerów. Inicjatywa województwa zwyciężyła w konkursie ogłoszonym przez ministerstwo. Teraz otrzyma kompleksowe wsparcie MRR-u – doradztwo, pomoc w przygotowaniu inwestycji i wypracowaniu modelowej dokumentacji. To wszystko ma potem służyć kolejnym województwom, które zdecydują się wdrażać zapoczątkowaną przez marszałka województwa dolnośląskiego,  Rafała Jurkowlańca ideę.

Trasy Wrocław-Oława (przez Jelcz Laskowice), Bukowice-Trzebnica, Brzeg Dolny-Pęgów, Wrocław-Kąty Wrocławskie, Środa Śląska-Godzikowice – to tylko fragmenty dróg, które czeka remont i utrzymanie w ramach PPP. Łącznie, do naboru projektów ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Dolny Śląsk zgłosił 315,6 km dróg wojewódzkich. Wszystkie pozostają w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.

O ministerialne wsparcie wraz z dolnośląskim projektem walczyło 9 wniosków. Pochodziły one z województwa łódzkiego, Olsztyna, Krakowa, Nowego Dworu Mazowieckiego i Krosna. Ich wartość wynosiła od ponad 25 mln zł do 1 mld 981 mln zł.

Przekazanie utrzymania dolnośląskich dróg w ręce prywatnych przedsiębiorców to autorski projekt marszałka Rafała Jurkowlańca. Pierwszy przetarg pokazał ogromne zainteresowanie tematem przedsiębiorców, ale też ich obawy przed tym co nowe, nieznane i nieposiadające wypracowanych schematów postępowania. Wsłuchując się w sugestie potencjalnych inwestorów, tym razem województwo inaczej przygotowało warunki współpracy. Zdecydowano, że kolejny przetarg odbędzie się w trybie tzw. dialogu konkurencyj¬nego. W ten sposób łatwiej będzie wzajemnie zrozumieć swoje racje i potrzeby.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dało drogowemu PPP zielone światło. Rozstrzygnięty właśnie konkurs  ma za zadanie wypracować standardy prowadzenia  hybrydowych projektów PPP w zakresie modernizacji i utrzymania dróg. Projekty hybrydowe to takie, w których partner prywatny finansując budowę (przebudowę) może korzystać ze wsparcia środkami Unii Europejskiej.

Program przebudowy i utrzymania 315,6 km dróg wojewódzkich w okresie 15 lat będzie kosztował, według wstępnych szacunków wskaźnikowych, 637,35 mln zł. Sam koszt przebudowy oszacowano na 466,86 mln zł. Pozostałe wydatki, to koszty 15-letniego utrzymania dróg, marży i kredytów partnera prywatnego. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego zarezerwowano na ten cel 209,67 mln zł. Jest to kwota wkładu własnego do projektu. Pozostałe środki planuje się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Z doświadczeń Dolnego Śląska będą mogły potem skorzystać inne samorządy. Partner prywatny zapewnia wyższy standard utrzymania drogi, a co za tym idzie zwiększa bezpieczeństwo jej użytkowników. Drogowe PPP jest realizowane z powodzeniem w wielu państwach Europy. Teraz Dolny Śląsk będzie wyznaczał kierunek pierwszego drogowego partnerstwa publiczno-prywatnego w naszym kraju.

***
Sieć dróg na terenie województwa dolnośląskiego należy do najlepiej rozwiniętych i najdłuższych w kraju. Łącznie Dolny Śląsk ma 23 tys. 686 km dróg publicznych, obejmujących 222 km autostrad, 1400 km dróg krajowych, 2360 km dróg wojewódzkich, 8321 km dróg powiatowych oraz 6742 km dróg gminnych. Większość sieci dróg wojewódzkich tj. 2264 km tras znajduje się w  zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.