Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Dwulecie pracy zarządu

Dziś na specjalnej konferencji prasowej marszałek Rafał Jurkowlaniec w towarzystwie całego zarządu  przedstawił osiągnięcia i najważniejsze projekty zrealizowane w ciągu minionych dwóch lat.

Dzisiejsza konferencja miała na celu podsumować dwa lata pracy obecnego zarządu. Marszałek Rafał Jurkowlaniec podkreślał, że obecny zarząd podjął się trudu stworzenia Strategii Rozwoju Dolnego Śląska do 2020 roku, która będzie efektem prowadzonych właśnie konsultacji z mieszkańcami województwa. Marszałek mówił również o kwestiach związanych z promocją naszego regionu. Do największych osiągnięć w tej dziedzinie należy zaliczyć kampanię promocyjną. Centralnym elementem kampanii był spot „Tajemniczy Dolny Śląsk”, który obejrzało dotąd 122 mln odbiorców w 28 krajach a w Internecie liczba odsłon wyniosła blisko 25 mln. Już za parę tygodni ruszy druga odsłona kampanii; kolejny spot promujący nasze województwo będzie emitowany na antenie największych ogólnopolskich stacjach telewizyjnych. Marszałek przypomniał, że w ubiegłym roku nasze województwo stało się jedynym akcjonariuszem spółki Stawy Milickie. Spółka zmienia swój charakter, kładąc większy nacisk na kwestie turystyczne. Na swoją działalność Stawy Milickie pozyskały w tym roku dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego RYBY (łącznie: 29 mln zł).

***

Wśród najważniejszych inicjatyw realizowanych przez Departament Spraw Społecznych oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. znalazł się projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”, którego celem jest wspieranie kształcenia zawodowego w 14 branżach kluczowych dla rozwoju Dolnego Śląska. Wsparciem objęto 270 szkół, utworzono również branżowe centra kształcenia w 7 branżach i 9 powiatach. Wartość projektu do września 2014 roku wyniesie 193,9 mln zł. W dziedzinie kultury należy wymienić modernizację Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu oraz rozbudowę Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. W kwestii przedsięwzięć sportowych: samorząd współfinansował Puchar Świata w Szklarskiej Porębie w 2012 roku, był również gospodarzem Olimpiady Polonijnej. Nasze województwo skutecznie wykorzystuje fundusze z programu Kapitał Ludzki: już blisko 5 tys. osób na Dolnym Śląsku otrzymało za jego pośrednictwem pieniądze na rozpoczęcia działalności gospodarczej.

***

W latach 2011 - 2012 w kwestiach związanych z infrastrukturą kolejową: z pieniędzy Funduszu Kolejowego dokonano rewitalizacji 45 pojazdów. Koleje Dolnośląskie podpisały umowę o zakupie 5 elektrycznych zestawów trakcyjnych za niemal 100 mln zł (pociągi te wyjadą na tory w 2013 roku). W kwestii dróg zarząd może się pochwalić budową mostów: niedawno oddano do użytku most na Odrze w Ciechanowie, trwa budowa mostu w ramach trasy Bielany – Łany – Długołęka oraz mostu w Brzegu Dolnym. Jeśli chodzi o ochronę zdrowia to w  w czerwcu tego roku otwarto pawilon pediatryczny przy szpitalu im. Gromkowskiego we Wrocławiu. Cały czas trwa także budowa Nowego Szpitala Wojewódzkiego. Ponadto nasze województwo prowadzi programy: opieki perinatologicznej dla noworodków i kobiet w ciąży oraz opieki pulmonologicznej.

***

Departament obszarów wiejskich: ok. 30 proc sołectw w naszym województwie bierze udział w programie Odnowy Wsi. W ciągu ostatnich dwóch lat w naszym regionie  zawiązały się również dwie Lokalne Grupy Rybackie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” i „Dolnośląska Kraina Karpia”. Obie dysponują budżetem o łącznej kwocie 68 mln zł (dofinansowanie z Programu Operacyjnego Ryby). Wydział Środowiska opracował Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego, dokument wyjściowy dla Gmin umożliwiający wdrożenie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pozyskał środki i rozpoczął roboty na obiektach odrzańskich w ramach Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, którego całkowitej wartości wynosi 253,9 mln euro.

***

Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego podpisał już ponad 1,6 tys. umów na kwotę 4 mld zł, wykorzystując blisko 80 proc. funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego przewidzianych na lata 2007 – 2013. Zarząd Województwa wynegocjował także z Komisją Europejską możliwość dodatkowe 45 mln EUR na cele transportowe. Z tych pieniędzy dofinansowano projekty dotyczące dróg wojewódzkich oraz transportu miejskiego i podmiejskiego. Flagowe projekty, o których warto wspomnieć to: inicjatywa JEREMIE (do końca października tego roku podpisano 990 umów z przedsiębiorcami, do których trafiło ponad 82 mln zł.). Do najważniejszych zadań  departamentu rozwoju regionalnego należało opracowanie projektu Strategii Rozwoju Dolnego Śląska do 2020 roku. Obecnie trwają konsultacje społeczne nad tym dokumentem. W ciągu ostatnich dwóch lat wiele uwagi poświęcono również inicjatywie „Polska Zachodnia”. W kwietniu tego roku marszałkowie pięciu województw przekazali do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Założenia dla Strategii Rozwoju Polski Zachodniej”. Ministerstwo, po negocjacjach z Komisją Europejską nt. nowego budżetu UE na lata 2013 – 2020, może podjąć decyzję o przygotowaniu programu operacyjnego w oparciu o Strategię.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.