Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Działka za 3,5 mln zł przekazana pod budowę nowego szpitala

W poniedziałek, 30 września, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec podpisał akt notarialny, na mocy którego samorząd województwa przekazał nieodpłatnie Dolnośląskiemu Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku działkę pod budowę nowoczesnego laboratorium i nowego szpitala. Działka o powierzchni ponad 1,6 ha i wartości około 3,5 miliona złotych została przekazana na czas nieokreślony.
Województwo Dolnośląskie od wielu lat poszukiwało lokalizacji dla Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych prowadzonego przez prof. Andrzeja Lange. Budynki, którymi dysponował samorząd województwa, nie spełniały jednak wymogów dla specyficznej działalności leczniczej. Marszałek województwa podjął więc decyzję o poszukiwaniu nowej lokalizacji, która otwierałaby możliwości rozwojowe dla swojej placówki. Właśnie taką nieruchomość udało się pozyskać od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Pierwsze takie laboratorium w Polsce

Na przekazanej działce w pierwszej kolejności powstanie warte blisko 8,7 mln zł nowoczesne laboratorium. Na to przedsięwzięcie Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku dostanie ponad 2,8 mln zł dofinansowania ze środków unijnych. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2014 roku.

Pracownia Propagacji i Modyfikacji Komórek macierzystych, bo tak będzie nazywać się placówka, będzie zajmować się produkcją komórek macierzystych wykorzystywanych w celach leczniczych. Przedsięwzięcie jest projektem badawczo – rozwojowym, a dzięki nowej infrastrukturze możliwe będzie wdrożenie innowacyjnej technologii niedostępnej dotychczas w Polsce.

Planowany zakres robót budowlanych obejmie kompleksowo budowę nowego budynku o powierzchni ok. 950 m² oraz wykonanie zagospodarowania terenu, obejmującego: budowę dróg, miejsc postojowych, placów i chodników o nawierzchni utwardzonej, połączenie komunikacyjne z trasą Stabłowicką (w budowie) połączenie komunikacyjne z drogami wewnętrznymi Nowego Szpitala Wojewódzkiego.

Nowy szpital za ponad 40 mln zł

W 2015 roku ma z kolei ruszyć budowa nowego szpitala, w którym będą leczyć się pacjenci cierpiący na schorzenia hematologiczne. Razem z laboratorium utworzą Centrum Innowacyjne Medycyny Regeneracyjnej. Opiekę znajdą tam chorzy z białaczką, chorobami krwi i niedoborami odporności, którzy dotychczas leczyli się w starych budynkach przy ul. Grabiszyńskiej.

Budowa Ośrodka pozwoli na wykorzystanie 10-letniego doświadczenia zespołu w medycynie regeneracyjnej, w ramach której wykonuje się zabiegi przywracające ukrwienie w skrajnie niedokrwionych kończynach dolnych i w zawale kości. Nowy szpital stworzy też warunki do wdrożenia procedury przeszczepiania komórek macierzystych wątroby i wdrożenie do praktyki komórek ułatwiających przyjecie się przeszczepu nie tylko szpiku, ale również w obszarze narządów unaczynionych.

Wybrane miejsce znajduje się w pobliżu wznoszonego obecnie Nowego Szpitala Wojewódzkiego. Wybrana lokalizacja będzie ułatwiała wzajemną współpracę choćby w ramach diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej. Nowy szpital umożliwi nie tylko zwiększenie liczby przyjęć do szpitala, ale też poszerzy zakres wykonywanych czynności w obszarze hematologii, transplantologii, immunologii i medycyny regeneracyjnej. W oparciu o przygotowany wstępny projekt nowego budynku szpitala oraz szacunkowy kosztorys spodziewany koszt inwestycji to około 42,5 mln zł.

Możliwość komentowania jest wyłączona.