Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Jak walczyć z niedożywieniem? – sympozjum dla pielęgniarek

 

Dolnośląski program pomocy pacjentom zagrożonym niedożywieniem ma już rok. W tym czasie 70 opiekunów medycznych, 160 pielęgniarek i 30 lekarzy rodzinnych zostało przeszkolonych do ratowania zdrowia i życia osób z niezamierzonym spadkiem wagi. Dziś we Wrocławiu odbyła się konferencja medyczna, w trakcie której marszałek Dolnego Śląska Rafał Jurkowlaniec podsumował dotychczasowe rezultaty programu.

Program „Działania edukacyjne, profilaktyka, diagnostyka i leczenie niedożywienia u dorosłych mieszkańców z terenu województwa dolnośląskiego 2012-2014” realizuje szpital im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Jest pierwszym tego typu w Polsce i prawdopodobnie jedynym w Europie. Skierowany jest do pacjentów niedożywionych, czyli osób z niezamierzonym spadkiem wagi.

Wspierany przez samorząd województwa Dolnośląskiego program jest podzielony na dwie części. Pierwsza jest skierowana do pacjentów, którym lekarze udzielają porad w zakresie żywienia klinicznego, a w razie wskazań zlecają badania krwi i analizę składu ciała. Druga część programu ma charakter edukacyjny. Za 100 tysięcy złotych zostaną przeszkolone setki lekarzy i pielęgniarek. Zostanie też wydany specjalny podręcznik poświęcony niedożywieniu ambolatoryjnemu oraz podręczniki dla lekarzy i pielęgniarek. Dzięki temu personel medyczny dowie się, jak stosować ambulatoryjne formy wsparcia żywieniowego i dostosowywać je do potrzeb i możliwości pacjentów.

Konferencja „Niedożywienie w praktyce pielęgniarskiej”, która odbywa się dziś we Wrocławiu jest jedną z wielu organizowanych w ramach tego programu. Podczas niej pielęgniarki dowiedzą się między innymi, jak pomagać chorym w jedzeniu, jak podawać odżywki, czy wreszcie, jak uczyć pacjentów właściwego odżywiania.

Trzyletni projekt jest finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, który planuje przeznaczyć na jego realizację 700 tys. zł.  Do tej pory na program samorząd województwa dolnośląskiego przekazał 185 tys. złotych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.