Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Kolej aglomeracyjna we Wrocławiu

Rozwinięty system park&ride, bilety komunikacji miejskiej honorowane w pociągach kursujących po aglomeracji wrocławskiej oraz pociągi jeżdżące niemal tak często jak miejskie autobusy – to wszystko będzie możliwe dzięki porozumieniu, jakie z inicjatywy zarządu województwa dolnośląskiego i gminy Wrocław podpisali przedstawiciele dwudziestu sześciu dolnośląskich samorządów.

rafał Jurkowlaniec podpisuje porozumienie w sprawie koleji aglomeracyjnych we WrocławiuW imieniu zarządu województwa dokument podpisał marszałek Rafał Jurkowlaniec. Samorządowcy planują wspólnie opracować spójną, zrównoważoną koncepcję publicznego transportu zbiorowego na wszystkich szczeblach samorządu. Zgodnie z założeniami koncepcja taka ma powstać w ciągu 1,5 roku.

Współpraca ta ma doprowadzić między innymi do zagęszczenia kursowania pociągów na liniach aglomeracyjnych tak, aby stały się realną alternatywą dla miejskiej komunikacji autobusowej. Nie mniej istotne jest zagospodarowanie istniejących przystanków kolejowych oraz budowa nowych przystanków w pobliżu dużych osiedli. Związane jest z tym organizowanie punktów przesiadkowych obok przystanków kolejowych (park&ride). To jednak tylko część udogodnień, z których będą mogli korzystać pasażerowie. Dzięki podpisanemu porozumieniu będzie też możliwe wprowadzenie wspólnego systemu sprzedaży biletów. Zgodnie z założeniami, na  terenie aglomeracji, powstałaby zintegrowana taryfa biletowa, umożliwiająca łatwe korzystanie z transportu drogowego i szynowego.  Oznacza to, że „UrbanCard”, czyli Wrocławska Karta Miejska mogłaby być wykorzystywana do płacenia za pociągi na obszarze aglomeracji wrocławskiej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.