Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Konsultacje projektu RPO zakończone

To już koniec konsultacji społecznych projektu nowego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2014-2020! Podczas 36 spotkań w których uczestniczyło ponad 1300 Dolnoślązaków zgłoszono blisko pół tysiąca uwag.

Osobiście chciałbym bardzo podziękować mieszkańcom naszego regionu za udział i każdy głos w dyskusji, za uwagi, także te krytyczne oraz za wsparcie i zaangażowanie. Dzięki Państwu możemy wspólnie zaplanować przyszłość Dolnego Śląska.

Ostatni miesiąc był czasem intensywnych spotkań zarządu województwa z mieszkańcami Dolnego Śląska. Niemal codziennie prezentowaliśmy założenia Programu w kolejnych powiatach Dolnego Śląska. Oprócz rozmów m.in. z mieszkańcami powiatów, samorządowcami,  przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, projekt RPO zaprezentowano też Radzie Ekonomii Społecznej, Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz środowisku naukowemu Dolnego Śląska.

Teraz przed nami etap analizy sugestii i uwag. To już ostatnie szlify projektu nowego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na najbliższe siedem lat. Po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych propozycji zostaną one umieszczone w raporcie podsumowującym konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 w województwie dolnośląskim. Tak powstanie uzupełniony projekt nowego RPO. Następnymi krokami będą negocjacje z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisją Europejską, w wyniku których zostanie określony ostateczny kształt dokumentu.

Konsultacje pokazały, jak ważne były negocjacje puli unijnego wsparcia dla regionu oraz wzrastające zaangażowanie Dolnoślązaków w programowanie przyszłości województwa. Pomysłów na efektywne wydanie puli ponad 2 miliardów euro nie brakuje. Konsultacje dobiegły końca. Teraz czas na negocjacje oraz przygotowanie konkursów i naborów na projekty, dzięki którym Dolnośląskie będzie pięło się w górę.

Możliwość komentowania jest wyłączona.