Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Laboratorium NeoLek otwarte

Prowadzenie badań przeciwnowotworowych oraz in vitro na najwyższym światowym poziomie to główne cele otwartego dziś laboratorium NeoLek we Wrocławiu. Wyposażenie i uruchomienie placówki pochłonęło ponad 17 mln zł, a większość pieniędzy pochodziło z Unii Europejskiej. W ceremonii uroczystego otwarcia wziął udział marszałek Rafał Jurkowlaniec.

Utworzenie laboratorium jest odpowiedzią na najnowsze trendy w lecznictwie przeciwnowotworowym na świecie, które  zmierzają ku opracowaniu innowacyjnych strategii terapeutycznych. W Polsce brakowało dotąd certyfikowanych laboratoriów prowadzących badania przesiewowe. Sytuację tę ma właśnie zmienić Zintegrowane Laboratorium  NeoLek Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii.

Uruchomienie placówki umożliwia naukowcom prowadzenie badań nad potencjalnymi preparatami przeciwnowotworowymi. Wyjątkowość laboratorium NeoLek polega na tym, że łączy ono badania podstawowe i badania związane z praktyką, przenosząc badania ze sfery teorii do praktyki. Laboratorium jest w stanie prowadzić zaawansowane badania z pogranicza biologii, medycyny i chemii. Zadania placówki to m.in. badania potencjalnych preparatów przeciwnowotworowych oraz badania In vitro. Uruchomienie laboratorium umożliwi przeprowadzenie w jednym miejscu szeregu badań przedklinicznych oraz synchronizację ich poszczególnych etapów. Dzięki temu badania będą wykonywane szybciej, zwiększy się ich zakres oraz poziom innowacyjności.

Laboratoria są przygotowywane do spełnienia wysokich międzynarodowych wymogów dotyczących procedur badawczych. Zakupiono zaawansowaną aparaturę, powstały pomieszczenia do pracy w warunkach jałowych, wyposażone w system śluz i monitoringu.

***

Projekt „Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek – Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii” jest realizowany w Zakładzie Onkologii Doświadczalnej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Jego wartość to ponad 17 mln zł (w tym 85 proc. to środki unijne z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). Jednym z pomysłodawców stworzenia Laboratorium NeoLek był pierwszy kierownik Zakładu Onkologii Doświadczalnej – doc. dr hab. Adam Opolski (1955-2005). Zakład Onkologii Doświadczalnej, z którego wywodzi się NeoLek prowadzi badania nad substancjami przeciwnowotworowymi od 1969 roku. Zapleczem dla NeoLeku stały się dwa laboratoria tego zakładu -  Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej oraz Laboratorium Chemii Biomedycznej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.