Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Legnicka strefa większa o ponad pół tysiąca hektarów

logoO ponad 550 ha powiększył się obszar Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rada Ministrów przyjęła dziś projekt włączenia w granice strefy gruntów położonych w Iłowej, Zgorzelcu, Jaworze, Męcince i Miękini. Tym samym, zakończył się ostatni etap powoływania Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor, a legnicka strefa, po raz pierwszy w historii, przekroczyła swoim zasięgiem obszar Dolnego Śląska. Od teraz będzie funkcjonowała na terenie dwóch województw: dolnośląskiego i lubuskiego.

 

Włączenia nowych gruntów do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej związane są z planami firmy Wago-Elwag, która zamierza zbudować swój zakład w gminie Miękinia oraz projektem LSSE „S3 – Droga Wielkich Możliwości” dotyczącym aktywizacji gospodarczej terenów wzdłuż nowo budowanej drogi ekspresowej S3. To właśnie grunty zlokalizowane wzdłuż tej trasy stały się dziś częścią Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Decyzja Rady Ministrów to dobra wiadomość dla Jawora i Męcinki. Ponad 422 ha gruntów inwestycyjnych położonych na terenach tych gminach, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 3 i nowo budowanej drogi S3 stało się formalnie Dolnośląską Strefą Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor (DSAG – S3 Jawor). To największy projekt gospodarczy w pasie nowobudowanej drogi ekspresowej w Polsce.

 

- Obszar DSG-u ma walory, jakich nie ma żadna inna lokalizacja w kraju. To teren, na których będą mogły zainwestować zarówno duże koncerny, jak i mniejsze przedsiębiorstwa. O ogromnej skali projektu świadczą m.in. nakłady, które zostaną poniesione na powstanie infrastruktury technicznej – ponad 140 mln zł oraz zaangażowanie wielu partnerów projektu m.in. samorządów lokalnych, władz województwa, Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych – mówi Rafał Jurkowlaniec, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Tym co wyróżnia obszar Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej na tle innych terenów inwestycyjnych w kraju jest m.in. świetne skomunikowanie. Podstrefa LSSE jest zlokalizowana przy budowanej trasie S3, z której na teren DSAG-u będzie prowadził bezpośredni zjazd. Oprócz możliwości skorzystania z zachęt inwestycyjnych w postaci zwolnień z podatku dochodowego, przedsiębiorcy będą mieli też dostęp do wykwalifikowanych pracowników oraz gotowych hal produkcyjno-magazynowych do wynajęcia.  Zgodnie z szacunkami, na terenie DSAG-u może  powstać ok. 19 tys. nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ponad 11, 6 mln zł.

 

Kolejnym obszarem włączonym do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest ponad 52 ha gruntów zlokalizowanych w gminie Iłowa, na terenie województwa lubuskiego, w pobliżu autostrady A-18.Szacuje się, że inwestycje w podstrefie Iłowa LSSE pozwolą utworzyć na terenie gminy, w której bezrobocie wynosi ponad 19%, ok. 2378 nowych miejsc pracy.

 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna powiększyła się też o ponad 70 ha w Zgorzelcu. Tereny nowej podstrefy LSSE w tym mieście to atrakcyjna oferta inwestycyjna zwłaszcza dla partnerów zza zachodniej granicy. Grunty włączone do strefy położone są przy międzynarodowym szlaku komunikacyjnym – trasie E40, blisko autostrady A4 oraz dróg krajowych nr 30 i 94. Szacuje się, że dzięki inwestycjom w Zgorzelcu możliwe będzie utworzenie ok. 3 177 nowych miejsc pracy przy nakładach inwestycyjnych rzędu 1 947 mln zł.

 

Na potrzeby inwestycji firmy Wago-Elwag Sp. z o.o., Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna powiększyła się też o grunty w miejscowości Wróblowice w gm. Miękinia.

 

- To tutaj swoją najnowszą inwestycję zamierza zrealizować firma zajmująca się produkcją złączek i komponentów dla automatyki. Na działce o powierzchni ponad 5 ha mają powstać trzy hale produkcyjno-magazynowe z zapleczem biurowym. Firma zainwestuje w Miękini co najmniej 40 mln zł i utworzy 205 nowych miejsc pracy – informuje Rafał Jurkowlaniec, prezes LSSE.

 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2020r.

 

Obszar Legnickiej Specjalnej strefy Ekonomicznej po rozszerzeniu wynosi ponad 1763 ha. Jak zapowiadają władze spółki, wciąż trwają prace nad pozyskaniem kolejnych terenów inwestycyjnych m.in. we Wrocławiu i są one związane z planami inwestycyjnymi konkretnych firm oraz innowacyjnym projektem strefy 2.0, który Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ma realizować wspólnie z Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.