Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
LSSE w województwie lubuskim

Ilowa_1Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna przekroczyła granice Dolnego Śląska i od 3 listopada br. obecna jest także w województwie lubuskim. W Iłowej znajduje się ponad 52 ha gruntów, które decyzją Rady Ministrów stały się nową podstrefą LSSE. Rozszerzenie oferty strefy o tereny w województwie lubuskim to dla strefy historyczny moment, ale przede wszystkim szansa na rozwój gospodarczy gminy Iłowa. LSSE rozpoczyna promocję terenów inwestycyjnych gminy i oferuje je potencjalnym inwestorom. W poniedziałek, 16 listopada br. Rafał Jurkowlaniec, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z Pawłem Lichtańskim, burmistrzem Iłowej zaprezentowali przedsiębiorcom i dziennikarzom nową podstrefę oraz zalety inwestowania w LSSE.

 

Iłowa to miasto liczące ponad 4 tys. mieszkańców. To tutaj, od grudnia 2007r. działa Strefa Aktywności Gospodarczej, której część terenów została włączona do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponad 52 ha gruntów nowej podstrefy LSSE znajduje się tuż przy autostradzie A-18 Berlin – Wrocław – Lwów i węźle autostradowym – „Iłowa” łączącym drogę krajową Zielona Góra – Żagań – Lubań – Zgorzelec z autostradą oraz przy szlaku kolejowym z Żar do Węglińca (linia kolejowa 282). W Iłowej na inwestorów czekają atrakcyjne tereny przemysłowe, idealne dla małych, dużych i średnich przedsiębiorstw krajowych oraz inwestycji typu greenfield. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna nie wyklucza także budowy hal pod wynajem dla firm zainteresowanych inwestowaniem w strefie. Pytania o gotowe powierzchnie magazynowo-przemysłowe to jedne z najczęstszych, jakie padają podczas rozmów z inwestorami.

 

- Inwestorom oferujemy dobrze przygotowane, wyposażone w podstawową infrastrukturę techniczną grunty na styku województw dolnośląskiego i lubuskiego. Działki wchodzące w skład podstrefy są terenami niezabudowanymi, czystymi ekologicznie i przeznaczonymi pod zabudowę przemysłową. Dodatkowo istnieje możliwość zbudowania bocznicy załadunkowo-rozładunkowej przy linii kolejowej przebiegającej w bliskiej odległości podstrefy – mówi Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej.

 

Na podstawie średnich wyników osiągniętych w legnickiej strefie na koniec 2014r. szacuje się, że inwestycje realizowane na tym terenie pozwolą utworzyć ok. 2378 nowych miejsc pracy, przy nakładach wynoszących ok. 1457 mln zł.

 

- Prace nad włączeniem terenów gminy Iłowa do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. Wówczas podpisaliśmy list intencyjny. W lutym br. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie włączenia gruntów w obręb strefy. Zwieńczeniem prac jest decyzja Rady Ministrów – dla nas historyczna, bo LSSE przekracza granice województwa dolnośląskiego i posiada ofertę inwestycyjną, jakiej nie ma żadna inna strefa w kraju. To m.in. dwie, ponad 420-hektarowe działki w Środzie Śląskiej i Jaworze oraz mniejsze, takie jak te w Iłowej, gdzie inwestorzy znajdą ponad 50 ha świetnie skomunikowanych gruntów w bliskiej odległości czterech przejść granicznych i wyspecjalizowane kadry – mówi Rafał Jurkowlaniec, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Planuje się, że włączenie do strefy nowych terenów stworzy warunki do realizacji inwestycji innowacyjnych, ukierunkowanych na produkcję eksportową oraz generujących nowe miejsca pracy, co pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu. Potrzebę utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej zgłosiły lokalne władze, a objęcie strefą nowych terenów zostało pozytywnie zaopiniowane przez zarząd województwa lubuskiego.

 

Region lubuski zamieszkały jest przez ponad 1 mln osób z czego 600 tys. to ludzie w wieku produkcyjnym. Jednym z jego wielu atutów jest doświadczona kadra menedżerska i techniczna o wysokich kwalifikacjach zawodowych, szczególnie w branżach: mechanicznej, budowlanej, drzewnej, chemicznej i rolno-spożywczej. W promieniu 30 km od proponowanego obszaru inwestycyjnego bez pracy pozostaje ok. 15 tys. osób, a stopa bezrobocia kształtuje się w granicach 20%.

 

***

3 listopada br. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została rozszerzona łącznie o ponad 550 ha położonych w Iłowej, Zgorzelcu, Jaworze, Męcince i Miękini. LSSE to od teraz ponad 1763 ha gruntów inwestycyjnych zlokalizowanych w 22 podstrefach.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.