Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Nagroda „Ku spotkaniu” dla Dolnego Śląska

Dolny Śląsk laureatem nagrody „Ku spotkaniu”. Wyróżnienie przyznawane jest za szczególne osiągnięcia w zakresie działalności na rzecz zbliżenia narodów Polski i Rosji. Marszałek Rafał Jurkowlaniec odebrał statuetkę w trakcie V Forum Regionów Polska-Rosja, które rozpoczęło się w niedzielę w Niżnym Nowgorodzie.

Fundatorem wyróżnienia, które wraz z Dolnym Śląskiem otrzymał Obwód Leningradzki są organizatorzy piątej edycji Forum – Senat RP oraz rosyjska Rada Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej. Nagroda przyznawana jest od 2011r. Jej laureatami są m.in. Krzysztof Penderecki i Andriej Eszpaj. Statuetkę włoskiego grafika, malarza i rzeźbiarza Enrico Muscetra „Trzy Anioły” marszałek Rafał Jurkowlaniec odebrał z rąk przewodniczącej Rady Federacji ZFFR Walentyny Matwijenko oraz Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza.

Forum Regionów Polska-Rosja to spotkania przedstawicieli polskiego parlamentu, władz wojewódzkich, ambasad z władzami wielu rosyjskich regionów. Cykliczne konferencje zapoczątkowane w 2009r. w Moskwie są okazją do nawiązania kontaktu, współpracy, wymiany doświadczeń oraz dyskusji nad realizacją wspólnych projektów. Od pięciu lat uczestnicy Forum spotykają się na przemian w Rosji i w Polsce. Każdego roku zajmują się inną tematyką.  V Forum Regionów Polska-Rosja dotyczy problematyki rozwoju regionalnego w sferze szkolnictwa, nauki i kultury.

W trakcie tegorocznego Forum przedstawiciele delegacji z Dolnego Śląska zaprezentują uczestnikom konferencji wspólne projekty realizowane przez młodych Polaków i Rosjan służące współpracy w sferze naukowo-edukacyjnej. Opowiedzą także o polsko-rosyjskich związkach kulturowych widocznych na przykładzie projektów realizowanych przez Województwo Dolnośląskie. Efektem prac uczestników Forum ma być wypracowanie porozumienia o współpracy w zakresie problematyki poruszanej w trakcie obrad.

***

Współpraca Dolnego Śląska z Rosją trwa już od wielu lat. Cyklicznie organizowana jest we Wrocławiu Szkoła Letnia dla młodzieży z Obwodu Leningradzkiego -  laureatów konkursu wiedzy o Polsce i Dolnym Śląsku. Co roku organizowany jest konkurs wiedzy o Rosji i Obwodzie Leningradzkim dla młodzieży z Dolnego Śląska pn.  „Białe Noce”. Nagrodą w konkursie są wyjazdy do Sankt Petersburga. 20 maja podczas Gali Konkursu „Białe Noce” zostało podpisane Porozumienie o Współpracy Partnerskiej pomiędzy miastem Oleśnica i Miastem Tichwin z Obwodu Leningradzkiego.

 Współpraca obejmuje też wymianę nauczycieli, koncerty zespołów muzycznych z Obwodu Leningradzkiego na Dolnym Śląsku, występy teatrów, udostępnianie zasobów cyfrowych i książkowych Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej i Obwodowej Biblioteki w Sankt Petersburgu. Ciekawostką jest fakt, że w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu znajduje się jedyny, oryginalny i bezcenny w skali światowej egzemplarz najstarszej mapy Rosji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.