Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Nowoczesne pracownie w legnickim szpitalu

Od dziś pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy mogą korzystać z nowoczesnych pracowni zajmujących się zabiegami m.in. ratującymi życie w ostrych zawałach serca. W uroczystym otwarciu trzech nowoczesnych pracowni: hemodynamiki, elektrofizjologii i neuroradiologii wziął udział marszałek Rafał Jurkowlaniec.

Ośrodek kardiologii inwazyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy od dziś składa się z trzech nowoczesnych pracowni:

•    pracownia hemodynamiki, gdzie wykonuje się koronografię, czyli inwazyjne badanie serca sprawdzające drożność tętnic wieńcowych. W pracowni wykonywana również będzie koronaroplastyka, zabieg bezpośrednio ratujący życie w ostrych zawałach serca polegający na poszerzeniu naczyń krwionośnych.
•    pracownia elektrofizjologii, na terenie której leczy się pacjentów z zaburzeniami rytmu serca poprzez wszczepienie defibrylatorów a także pacjentów z częstoskurczem mięśnia sercowego.
•    pracownia neuroradiologii, przeznaczona do leczenia pacjentów z tętniakami mózgu.

Umowę między Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy a Miedziowym Centrum Zdrowia S.A. na wyposażenie ośrodka oraz wykonywanie tam świadczeń z zakresu kardiologii interwencyjnej i neuroradiologii interwencyjnej zawarto w czerwcu 2011 roku. W ramach umowy Miedziowe Centrum Zdrowia wyremontowało i wyposażyło pracownie: hemodynamiki, elektrofizjologii i neuroradiologii. Pracownie wyposażone są w sprzęt światowej klasy, m.in. dwa angiografy marki Siemens. W pracowniach zatrudnione są pielęgniarki z doświadczeniem intensywnej terapii kardiologicznej oraz ośmiu lekarzy kardiologów.

W ciągu roku w regionie legnickim odnotowuje się ok. 2 tys. zawałów serca wymagających pilnej interwencji. Do tej pory zabiegi z zakresu kardiologii inwazyjnej wykonywało Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie. Teraz na tym obszarze działać będą dwa ośrodki: w Lubinie i w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Skuteczne leczenie zawałów zależy przede wszystkim od czasu reakcji, a dzięki otwartym dziś pracowniom zdecydowanie skróci się czas dotarcia pacjentów z regionu legnickiego do specjalistycznych pracowni zajmujących się kardiologią.

W 2011 roku samorząd województwa sfinansował następujące zadnia dotyczące Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy:

•    uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska dla śmigłowców – 1,7 mln zł.
•    zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla oddziału pulmonologicznego –  99 tys. zł.
•    modernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego do obowiązujących norm i standardów –  828 tys. zł.

Możliwość komentowania jest wyłączona.