Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Nowoczesny blok porodowy w Wałbrzychu

Dziś marszałek Rafał Jurkowlaniec w towarzystwie dyrekcji szpitala otworzył zmodernizowany blok porodowy w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym im. Biernackiego w Wałbrzychu. Dzięki remontowi, który kosztował niemal 1,5 miliona złotych, przyszłe mamy będą mogły korzystać między innymi z indywidualnych sal porodowych oraz specjalistycznej poradni ginekologiczno-zabiegowej.

Na nowym oddziale rodzące kobiety będą miały do dyspozycji sale porodowe wraz z pełnym wyposażeniem. W każdej będzie specjalne łóżko, telewizor i drabinki. Pacjentki będą też mogły rodzić w wodzie. Poza tym, obok sali cięć cesarskich powstało pomieszczenie z dwoma stanowiskami do ratowania życia noworodków. Takie punkty okazują się niezwykle istotne szczególnie, gdy na świat przychodzą bliźniaki, a w ostatnim czasie znacząco wzrosła liczba takich porodów. Remont bloku został sfinansowany z własnych środków szpitala i pochłonął 1,5 mln złotych. To kolejny etap modernizacji placówki. W ubiegłym roku, po kompleksowej przebudowie został oddany do użytku nowoczesny blok operacyjny, gdzie rocznie wykonywanych jest ponad 2 tys. specjalistycznych zabiegów.

Wałbrzyski szpital uczestniczy w drugim etapie, realizowanego pod patronatem marszałka Jurkowlańca, programu poprawy opieki perinatologicznej na Dolnym Śląsku. W ramach tego projektu od 2008 roku szpital otrzymał 730 tys. złotych. Dzięki tym pieniądzom sfinansował zakup specjalistycznego sprzętu – głównie komputerów i aparatury medycznej. Środki te pozwoliły również na profesjonalne wyposażenie szkoły rodzenia. W szpitalu im. Biernackiego co roku przychodzi na świat ok. 2 tys. noworodków, a niemal 40 proc. ich mam przygotowuje się do porodu w przyszpitalnej, bezpłatnej szkole rodzenia. Warto wspomnieć też o tym, że ten wałbrzyski szpital położniczy oferuje przyszłym mamom możliwość znieczulenia zewnątrzoponowego podczas porodu. Na taki zabieg decyduje się ok. 15 proc. pacjentek.

Wałbrzyski szpital zapewnia niezbędną opiekę zarówno kobietom z patologicznym przebiegiem ciąży, jak i noworodkom o skrajnie niskiej wadze urodzeniowej. Placówka posiada certyfikat ISO oraz akredytację przyznaną przez Ministerstwo Zdrowia. W ogólnopolskim rankingu „Bezpieczny Szpital” w latach 2010 i 2011 zajął czwarte miejsce, a pierwsze  w specjalności położnictwa, ginekologii i neonatologii w Polsce.

Program poprawy opieki perinatologicznej realizowany na Dolnym Śląsku, to pierwszy w Polsce projekt całościowo definiujący problemy związane z opieką nad kobietą ciężarną oraz płodem i noworodkiem. Głównym efektem realizacji programu jest najwyższy w kraju spadek umieralności okołoporodowej. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, wskaźnik śmiertelności noworodków na Dolnym Śląsku w roku 2009 zmniejszył się, w stosunku do roku 2008, o 12 proc. (z 7,4 do 6,5 zgonów/1000 urodzeń żywych). Jest to największy wynik od kilkunastu lat. Z inicjatywy marszałka Jurkowlańca II Etap Programu Perinatologicznego został uzupełniony o dwie istotne kwestie: uruchomienie i prowadzenie bezpłatnych szkół rodzenia oraz finansowe wspieranie szpitali, które decydują się na oferowanie ciężarnym znieczuleń przy porodach. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęło już 10 deklaracji przystąpienia do II etapu realizacji programu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.