Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Nowy oddział pediatryczny we Wrocławiu

W marcu 2009 r. zarząd województwa podjął decyzję o dofinansowaniu budowy pawilonu pediatrycznego. Powstanie takiej placówki na poziomie wojewódzkim okazało się niezbędne ponieważ według ocen eksperckich modernizacja istniejącej infrastruktury przy Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym im. Korczaka okazała się nieopłacalna.

oddział pediatryczny we WrocławiuPawilon zaprojektowany na 195 łóżek wybudowany został miejscu rozebranych wojskowych budynków gospodarczych. Składa się z 2 części i jest połączony z sąsiadującym szpitalem im. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej. Całość inwestycji wynosi ponad 61mln złotych, a dofinansowanie z budżetu województwa to ponad 11mln złotych. Prace budowlane zakończono w październiku a 21 grudnia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego skontrolował zakończoną inwestycję. Od stycznia 2012 roku trwać będzie wyposażanie pawilonu specjalistycznym sprzętem medycznym.

Możliwość komentowania jest wyłączona.