Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
O osiągnięciach programu opieki nad kobietami w ciąży i noworodkami

Podsumowanie stanu realizacji i osiągnięcia prowadzonego na Dolnym Śląsku programu opieki perinatologicznej, były głównymi tematami dzisiejszej konferencji prasowej. W spotkaniu, które poprowadził marszałek Rafał Jurkowlaniec mówiono m.in. o znaczącym spadku umieralności okołoporodowej w naszym województwie.

W dzisiejszej konferencji poza marszałkiem Jurkowlańcem udział wzięli: prof. Stanisław Radowicki, Konsultant Krajowy w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii, prof. Mariusz Zimmer, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Jerzy Sypuła, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Według badań Głównego Urzędu Statystycznego w 2011 roku wskaźnik umieralności okołoporodowej na Dolnym Śląsku wyniósł 6,9‰. Oznacza to, że w ciągu ostatnich czterech lat, od kiedy na Dolnym Śląsku ruszył program opieki perinatologicznej, poprawił się on o 2,4‰. Tak dużego postępu nie udało się uzyskać żadnemu innemu województwu w Polsce.
Ponadto liczba porodów drogą naturalną ze znieczuleniem zewnątrzoponowym na terenie szpitali biorących udział w programie w 2011 roku  wyniosła 421; w tym roku (wg stanu na III kwartał) było to już 746 porodów.

Kiedy konferencja dobiegła końca marszałek Jurkowlaniec w towarzystwie krajowych i wojewódzkich konsultantów w dziedzinach położnictwa, ginekologii, neonatologii oraz pielęgniarstwa wziął udział w spotkaniu poświęconym opiece perinatologicznej, które rozpoczęło się w Urzędzie Wojewódzkim. Podczas spotkania przekazano informację o zakupie przez zarząd naszego województwa ponad 30 faksów, których zadaniem będzie poprawienie komunikacji między oddziałami ginekologiczno-położniczymi w naszym regionie.

***
Program poprawy opieki perinatologicznej na Dolnym Śląsku to pierwszy w Polsce, projekt całościowo definiujący problem opieki perinatologicznej. Jego celem jest zmniejszenie umieralności okołoporodowej noworodków i niemowląt poprzez działania poprawiające jakość opieki nad kobietą (opieka w trakcie ciąży i porodu), matką (opieka poporodowa i profilaktyka możliwych powikłań w kolejnych ciążach) i dzieckiem (opieka neonatologiczna i pediatryczna).
Zasadniczy wpływ na zahamowanie negatywnego trendu w obszarze umieralności okołoporodowej miały pieniądze, które zarząd województwa przeznaczał na ten cel w ostatnich latach. W roku 2009, w ramach I Etapu Programu Perinatologicznego, było to 5,4 mln złotych, za które zakupiony został wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny. Z kolei w latach 2011-2012 budżet województwa przeznaczy na ten cel 1,5 mln złotych a w 2013 roku będzie to 600 tys. zł.

Założenia II Etapu programu:
•    uruchomienie i całoroczne prowadzenie bezpłatnej szkoły rodzenia przy ośrodku zgodnie ze standardami przyjętymi przez zespół specjalistów
•   zapewnienie pełnego dostępu do porodów z zastosowaniem różnych form znieczulenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
•  prowadzenie ciągłego monitoringu zdarzeń perinatologicznych z zastosowaniem metod internetowych
• program zakłada stworzenie systemu finansowania wyższego poziomu opieki perinatologicznej poprzez uruchomienie grantów finansowych samorządu województwa dla wszystkich placówek spełniających kryteria wyższego standardu opieki

Placówki biorące udział w II etapie realizacji programu:
•    Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
•    Specjalistyczny Szpital im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
•    Akademicki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
•    SP Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu,
•    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
•    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,
•    Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej,

Możliwość komentowania jest wyłączona.