Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
O wspólpracy Dolnego Śląska z Czechami

Spotkanie z przedstawicielami czeskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Transportu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych – to najważniejsze punkty dwudniowej wizyty marszałka Rafała Jurkowlańca w Pradze.

Marszałek Jurkowlaniec rozpoczął wizytę w Czechach od symbolicznego otwarcia Festynu na terenie Ambasady RP z udziałem ambasadorów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz przedstawicieli samorządu Pragi.

Wieczorem marszałek spotkał się z Roman Kumpoštem, członkiem zarządu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) oraz Apoloniuszem Tajnerem, szefem Polskiego Związku Narciarskiego. Rozmowa dotyczyła współpracy Szklarskiej Poręby i Harrachova, promocji tego miejsca w perspektywie zawodów pucharu świata w narciarstwie klasycznym w 2016r. Samorząd Dolnego Śląska wspiera starania o organizację tych zawodów tzw. Nordic Festival. Projekt zakłada, że w Szklarskiej Porębie odbyłyby się konkurencje biegowe, a w Harrachovie konkursy skoków narciarskich. Na podobnej zasadzie zorganizowane zostałyby zawody kombinacji norweskiej. List intencyjny w tej sprawie zakłada też wspólną promocję obu regionów i starania o rozbudowę obu ośrodków narciarskich
W poniedziałek delegacja Dolnego Śląska spotkała się z Wiceministrem Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Wiceministrem Spraw Zagranicznych oraz z przedstawicielami Ministerstwa Transportu.

Rozmowy z Ministerstwem Transportu dotyczyły inwestycji drogowych mogących wpłynąć na poprawę połączeń pomiędzy Dolnym Śląskiem a Republiką Czeską (m.in. projektowanej drogi S-3). Obie strony rozmawiały również o kwestiach kolejowych m.in. trasie Szklarska Poręba – Harrachov i wykorzystania jej potencjału turystycznego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.