Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Partnerstwo Publiczno Prywatne

Zaangażowanie prywatnych przedsiębiorców w remontowanie i utrzymywanie dolnośląskich dróg na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego to autorski pomysł marszałka Rafała Jurkowlańca. Inwestowanie w infrastrukturę  drogową i odpowiednie utrzymanie istniejących połączeń jest warunkiem szybkiego rozwoju naszego województwa.

Od początku 2011 roku pojawiły się jednak ograniczenia prawne dotyczące finansowania utrzymania i remontów dróg. W myśl nowych przepisów obowiązuje zakaz finansowania tych zadań ze środków innych niż bieżące dochody samorządu. Ta ograniczona ilość pieniędzy musi jednak wystarczyć na równoczesne finansowanie wielu innych zadań, za które odpowiedzialny jest samorząd województwa. Efekt takiego stanu rzeczy może być tylko jeden – wciąż brakuje pieniędzy na przeprowadzanie niezbędnych remontów i modernizacji dróg. W tej sytuacji niezbędne stało się znalezienie rozwiązania, które pozwoliłoby przeprowadzać konieczne remonty nie obciążając równocześnie budżetu województwa. Rozwiązaniem tym jest partnerstwo publiczno – prywatne, pomysł który w ciągu kilku lat pozwoli dokonać remontu dolnośląskich dróg ze środków prywatnych, nie powodując wzrostu zadłużenia województwa.

Dlatego właśnie Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował wprowadzić na drogach wojewódzkich program pilotażowy wprowadzający zasady PPP. Od wyników pilotażu uzależnione będzie wykorzystanie tego pomysłu na wszystkich drogach wojewódzkich w regionie. Program pilotażowy obejmie 200 km dróg.
Partnerstwo publiczno – prywatne na drogach wojewódzkich nie będzie jedynie programem „drogowym”. Oprócz poprawy jakości dróg jego celem będzie również wzrost zatrudnienia i zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorców. Początkiem kilkunastoletniego partnerstwa będzie remont drogi wykonany i sfinansowany przez partnera prywatnego. Podjęcie się takiego zadania będzie uzależnione od możliwości finansowych i kredytowych przedsiębiorcy. Aby umożliwić uczestnictwo w programie małym i średnim przedsiębiorcom drogi będą podzielone na kilkudziesięciokilometrowe odcinki. Każdy z nich będzie przedmiotem odrębnej umowy.

W roku 2011 uruchomiony będzie program pilotażowy na około 200 km. dróg. Jeśli rynek odpowie pozytywnie na oczekiwania Zarządu Województwa, w następnych latach ruszą kolejne przetargi. Przy realizacji optymistycznego scenariusza kontraktowanie PPP na wszystkich drogach wojewódzkich nastąpi do końcu 2014 roku.

Możliwość komentowania jest wyłączona.