Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Pieniądze na opiekę nad noworodkami

300 tys. złotych – tyle pieniędzy przeznaczy zarząd województwa na wyposażenie sześciu nowoczesnych stanowisk intensywnej terapii dla noworodków, które powstaną w Akademickim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej. Z nowoczesnych urządzeń mali pacjenci będą korzystać już od maja 2012 roku.

Pieniądze przekazane wrocławskiej klinice są kolejnym etapem realizacji programu poprawy opieki perinatologicznej na Dolnym Śląsku. 20 marca zarząd województwa podjął również decyzję o przekazaniu pieniędzy tym szpitalom, które wdrożyły program bezpłatnych znieczuleń okołoporodowych. Za ostatni kwartał 2011 roku pieniądze dostały:

  1. Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego, ul. Paderewskiego 10 w Wałbrzychu – 47 200 zł
  2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58 we Wrocławiu – 10 800 zł.
  3. Akademicki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego przy ul. Borowska 213 we Wrocławiu – 44 800 zł
  4. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza przy ul. Warszawska 2 we Wrocławiu – 44 800 zł.
  5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy przy ul. H. Kamieńskiego 73 a we Wrocławiu – 6 000 zł.

Łącznie do dolnośląskich placówek biorących udział w programie poprawy opieki perinatologicznej trafi tym razem 453 600 zł. Następne środki w ramach tego projektu będą rozdzielane w drugim kwartale tego roku.

 ***

Pierwszy etap programu poprawy opieki nad kobietą w ciąży i rodzącymi na Dolnym Śląsku był prowadzony w latach 2008-2010. Kolejny z inicjatywy marszałka Rafała Jurkowlańca, rozpoczął się w 2011 roku i potrwa do 2014. Założenia są jednoznaczne: obniżenie śmiertelności okołoporodowej przez zapewnienie wyższego standardu opieki nad kobietą w ciąży i noworodkiem. Program obejmuje okres przedporodowy, okołoporodowy oraz opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem.

Możliwość komentowania jest wyłączona.