Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Pomoc dla powodzian

Wiosną i latem 2010 rozległe tereny Dolnego Śląska (głównie dorzecze Odry) nawiedziła powódź. Pierwsze podtopienia miały miejsce w kwietniu i maju. Rafał Jurkowlaniec jeszcze jako wojewoda dolnośląski, stanął na czele wojewódzkiego sztabu kryzysowego. Pod jego przewodnictwem Wrocław przygotowywał się do nadejścia fali kulminacyjnej.

Sztab przygotowywał miejsce na ewentualną ewakuację mieszkańców Kozanowa, a także na ewakuację dwóch wrocławskich szpitali. Rafał Jurkowlaniec wielokrotnie wówczas  odwiedzał także zalane tereny oraz poszkodowanych mieszkańców. Jako wojewoda kierował rozdziałem pieniędzy dla najbardziej potrzebujących rodzin. W sumie na Dolnym Śląsku wypłacono 481 zasiłków (do 6.000zł) na 508 rodzin, które zostały zakwalifikowane przez samorządy do programu pomocy dla powodzian.

Do zasiłków w kwocie do 20.000 zł zakwalifikowano 16 rodzin, a do zasiłków w kwocie 20.000 – 100.000 zł zakwalifikowano 6 rodzin. W czerwcu 2010 roku Rafał Jurkowlaniec wręczył dolnośląskim samorządowcom rządowe promesy na usuwanie skutków tegorocznej powodzi. Ich łączna wartość to 8 mln 440 tysięcy złotych. Dodatkowe pieniądze zostaną również przekazane na odbudowę zniszczonych przez powódź wałów i urządzeń hydrotechnicznych. Pierwsza transza, którą w najbliższym czasie otrzyma Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wynosić będzie 10mln zł. Te środki pozwolą naprawić uszkodzenia w newralgicznych miejscach, aby Dolny Śląsk był przygotowany na ewentualne zagrożenia powodziowe tak szybko jak jest to możliwe.

Kiedy w sierpniu powódź zniszczyła zaś Bogatynię Rafał Jurkowlaniec był na miejscu i jako wojewoda kierował działaniami sztabu kryzysowego.  Jako wojewoda złożył wniosek do MSWiA o dopisanie Bogatyni do listy 14 gmin, które najbardziej ucierpiały w powodziach. Na liście były takie miasta jak Sandomierz, Jasło i Gorzyce. Na odbudowę dostały 600 mln zł, za które będą remontować m.in. drogi i mosty, szkoły, placówki zdrowotne i stacje uzdatniania wody. Dzieci rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w Bogatyni również mogły liczyć na pomoc. Jako wojewoda Rafał Jurkowlaniec współpracował z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w sprawie kolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych powodzią. Kuratorium zorganizowało wyjazdy dla ok. 120 osób z Bogatyni, Piechowic, Starej Kamienicy, Zagrodna, Zawidowa, Pielgrzymki, Wlenia i Nowogrodźca. Dzieci wyjechały 15 sierpnia na kolonie do Lubiatowa koło Sławy do Ośrodka Kolonijnego SABAT. Organizatorem turnusu terapeutyczno-edukacyjnego było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Oddziału Okręgowego we Wrocławiu. Dzieci trafiły pod opiekę wykwalifikowanej kwadry, wśród której byli psycholodzy i pedagodzy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.