Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Szlak Cysterski na Dolnym Śląsku

Południowo-Zachodni Szlak Cysterski” to efekt partnerstwa czterech województw, dwunastu gmin oraz czterech regionalnych organizacji turystycznych.

Sammapa szlaku cysterskiegoorządy połączyły swoje siły, by spoić rozproszony dorobek „szarych mnichów” i wykorzystać go do celów turystycznych. Szlak cysterski obejmuje swoim zasięgiem obiekty cysterskie i pocysterskie m.in. w Trzebnicy, Lubiążu, Legnicy, Jeleniej Górze i Kamieńcu Ząbkowickim. Realizacja projektu kosztowała ponad 35 mln zł, z czego 85 proc. pokryły fundusze unijne.

Samorząd województwa pod kierownictwem Rafała Jurkowlańca jest liderem projektu „Południowo – zachodni Szlak Cysterski” realizowanego z programu Innowacyjna Gospodarka. Jego cele to podniesienie atrakcyjności regionów, a także promocja cysterskiego dziedzictwa kulturowego związanego z Polską. Unikatowość projektu polega przede wszystkim na wyjątkowej randze obiektów zlokalizowanych na szlaku cysterskim. W większości wypadków są to obiekty najwyższej klasy – perły architektury głównie barokowej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.