Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Wiecha na Nowym Szpitalu Wojewódzkim

Dziś na dachu nowego wojewódzkiego szpitala na Stabłowicach zawisła wiecha – symbol zakończenia najważniejszego etapu budowy. W uroczystości wziął udział marszałek Rafał Jurkowalaniec oraz prezes spółki Nowy Szpital Wojewódzki, Rafał Guzowski.

Zawieszenie „wiechy” oznacza, że budynek szpitala jest gotowy w stanie „surowym”. Roboty na placu budowy realizowane są zgodnie z harmonogramem. Pod koniec br. roku przewidywany jest montaż stolarski okiennej, co oznaczać będzie że budynek szpitala zostanie „zamknięty” w stanie surowym. W tej chwili ukończone zostały wszystkie mury oraz stropy. W piwnicach oraz na parterze trwają prace związane z instalacją wodą, kanalizacyjną i elektryczną, montowana jest również wentylacja. Budynek szpitala został także przyłączony do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i energetycznej.

Nowy szpital, budowany w zachodniej części Wrocławia w pobliżu autostradowej obwodnicy Wrocławia, będzie miał cztery kondygnacje, a łączna powierzchnia wyniesie ponad 48 tys. metrów kwadratowych. Szpital wyposażony zostanie w ok. 550 łóżek i poza Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, funkcjonować tu będzie 15 oddziałów oraz przychodnia z 20 poradniami. Ta wysoce nowoczesna placówka zapewni dostęp do opieki medycznej dla niemal 400 tys. osób pochodzących z całego Dolnego Śląska. Oblicza się, że w ciągu roku szpital będzie w stanie przyjąć 30 tys. pacjentów.

Etapy budowy Nowego Szpitala Wojewódzkiego:

I Etap (wrzesień 2010 – czerwiec 2011) – badania archeologiczne, zabezpieczenie wykopu i budowa płyty fundamentowej. Koszt I etapu: 14,2 mln zł.
II Etap (lipiec 2011 – styczeń  2014) – budowa samego budynku szpitala wraz z lądowiskiem dla helikopterów.  Cena kontraktowa II etapu wynosi 194 mln zł.
III Etap (drugi kwartał 2014 roku) – wyposażenie szpitala – (przetargi prowadzone będą w roku 2012 i 2013). Koszt wyposażenia szpitala wyniesie ok.130 mln zł brutto.

Według planów Nowy Szpital Wojewódzki zacznie przyjmować pacjentów w trzecim kwartale 2014 roku.

***

Inwestorem szpitala jest powołana przez Sejmik Województwa w 2009 roku spółka „Nowy Szpital Wojewódzki”. Jedynym udziałowcem spółki jest Województwo Dolnośląskie. Budowa szpitala jest finansowana z budżetu województwa dolnośląskiego oraz z przyznanego już kredytu, który spółka „Nowy Szpital Wojewódzki” zaciągnęła w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Możliwość komentowania jest wyłączona.