Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Wizyta minister Elżbiety Bieńkowskiej

Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, remontowanie i utrzymywanie dolnośląskich dróg na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego – to główne tematy, o których rozmawiano podczas dzisiejszej wizyty minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej. Minister odwiedziła Dolny Śląsk na zaproszenie marszałka województwa Rafała Jurkowlańca.

Podczas wspólnej konferencji z marszałkiem Jurkowlańcem, Elżbieta Bieńkowska podkreśliła, że dolnośląski projekt partnerstwa publiczno – prywatnego jest traktowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako pilotażowy dla wszystkich województw w Polsce. Dodała, że  remont dróg z udziałem prywatnych partnerów jest wymagającym i skomplikowanym przedsięwzięciem. Dlatego też, ministerstwo obiecało pomoc w najtrudniejszym elemencie projektu – przygotowaniu dokumentacji i zasad wyłaniania wykonawcy remontu. Gotowe opracowanie zostanie przekazane samorządowi województwa w II lub III kwartale br. Marszałek Jurkowlaniec zaznaczył, że doświadczenia naszego województwa i materiały ministerstwa staną się przewodnikiem dla innych regionów we wdrażaniu programów remontów i utrzymania dróg w formule PPP.

Minister Bieńkowska nawiązała również do poniedziałkowego spotkania z marszałkami pięciu województw Polski Zachodniej, na którym przekazano jej Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Podkreśliła, że jest to pierwsza w kraju inicjatywa oddolna, mająca na celu opracowanie wspólnego programu operacyjnego dla kilku regionów. Dzięki temu województwa Polski Zachodniej będą mogły pozyskiwać środki z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2013 – 2020. Minister poinformowała, że Strategia znalazła się w pakiecie dokumentów strategicznych opracowywanych przez rząd.

Po zakończeniu spotkania, minister Elżbieta Bieńkowska pojechała do Wałbrzycha na spotkanie z członkami Rady Gospodarczej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.