Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec

Województwo dolnośląskie

Powstało w 1999 roku z ziem  województw wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i części leszczyńskiego oraz kaliskiego. Położone jest na południowym zachodzie kraju, obejmując znaczną część historycznego Śląska (Dolny Śląsk) i wschodnie Łużyce Górne. Województwo Dolnośląskie sąsiaduje z Republiką Federalną Niemiec i Republiką Czeską. Jednostką zarządzającą województwem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, na którego czele stoi Rafał Jurkowlaniec. Na urząd marszałka województwa Rafał Jurkowlaniec wybrany został 1 grudnia 2010 roku głosami radnych sejmiku.

Na terenie województwa jest 91 miast, w tym 3 miasta na prawach powiatów. Największym miastem regionu jest Wrocław. Według danych z czerwca 2010 roku województwo dolnośląskie zamieszkuje 2 mln 877 tys. ludzi, w tym 1 mln 498 tys. kobiet. Na terenie województwa dolnośląskiego znajdują się dwa parki narodowe: Karkonoski Park Narodowy oraz Park Narodowy Gór Stołowych, a także dwanaście parków krajobrazowych.

W 2008 r. produkt krajowy brutto woj. dolnośląskiego wynosił 103,5 mld zł, co stanowiło 8,1% PKB Polski. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosił 107,6% średniej krajowej, co plasowało dolnośląskie na 3. miejscu względem innych województw. Nakłady inwestycyjne w województwie dolnośląskim w 2007 roku wyniosły 14,6 mld zł i stanowiły 9,5% całkowitych nakładów inwestycyjnych w kraju.

W sąsiedztwie Wrocławia, w Biskupicach Podgórnych w gminie Kobierzyce, znajduje się wielka fabryka ekranów ciekłokrystalicznych holendersko-koreańskiego koncernu Philips-LG. Inwestycja kosztowała ponad 0,5 mld $, a wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi – ponad 1,0 mld $ i jest jak dotąd największą inwestycją zagraniczna w Polsce.

Możliwość komentowania jest wyłączona.