Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
XX-lecie Sudeckiej Izby Przemysłowo – Handlowej

Przedstawiciele samorządu i lokalnego biznesu wzięli dziś udział w debacie „Samorząd gospodarczy – społeczeństwo obywatelskie”, która odbyła się podczas gali XX-lecia Sudeckiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Świdnicy. Samorząd Dolnego Śląska reprezentował marszałek Rafał Jurkowlaniec.

Najważniejszym wydarzeniem podczas dzisiejszej gali była debata „Samorząd gospodarczy – społeczeństwo obywatelskie”. Marszałek Jurkowlaniec mówił m.in. o roli samorządów gospodarczych w realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (SRWD).

Jedną z podstawowych zasad o jakie opierać się ma realizacja Strategii jest zasada partnerstwa i współpracy (w szczególności publiczno ‑ publicznego, publiczno ‑ społecznego, publiczno ‑ prywatnego).

Strategia wyróżnia kilka makrosfer odnoszących się do rozwoju gospodarczego (m.in. edukacja, nauka, kultura, sport i informacja)  ich zadaniem jest otwarcie przestrzeni informacyjnej na potrzeby mieszkańców, firm i instytucji regionu oraz ułatwienie dostępu do edukacji wysokiej jakości.  Wśród przedsięwzięć dotyczących pogłębiania współpracy instytucji samorządowych i gospodarczych SRWD wymienia wykorzystywanie partnerstwa publiczno-prywatnego, publiczno-publicznego i publiczno-społecznego.

Strategia zakłada również:

- wsparcie dla przedsiębiorczości i innowacyjności w postaci działań na rzecz uruchamiania nowych firm w regionie (ze szczególnym uwzględnieniem dla małych i średnich przedsiębiorstw),

- wsparcie dla firm innowacyjnych, kreatywnych i rodzinnych,

- wsparcie dla inkubatorów przedsiębiorczości, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i parków technologicznych,

- stymulowanie rozwoju stref aktywności gospodarczej, w tym działań na rzecz rozwoju specjalnych stref ekonomicznych,

- wsparcie dla lokowania przedsiębiorstw z sektora usług wyższego rzędu wykorzystujących wysoki potencjał kapitału ludzkiego,

Marszałek Jurkowlaniec mówił również o pozytywnej roli instytucji samorządu gospodarczego, takich jak izby gospodarcze, izby handlowe, zrzeszenia handlu i usług. Dla samorządu województwa są one partnerem w programowaniu wsparcia rozwoju gospodarczego jak i na etapie realizacji konkretnych przedsięwzięć. Ważną rolę pełni m.in. Dolnośląska Rada Gospodarcza, która jest miejscem współpracy samorządu ze środowiskami biznesowymi oraz naukowymi. Jej celem jest opiniowanie i inicjowanie projektów wspierających rozwój gospodarczy naszego regionu. Dzięki poparciu Samorządu Województwa dla tworzenia na Dolnym Śląsku Parków Przemysłowych i Technologicznych (np. KGHM LETIA S.A. Legnicki Park Technologiczny, Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, Dolnośląski Park Innowacji i Nauki) oraz współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, dolnośląscy przedsiębiorcy uzyskują również wsparcie przy wdrażaniu nowoczesnych technologii.

W celu wyboru przez Samorząd przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla Dolnego Śląska, Urząd Marszałkowski uruchomił elektroniczną platformę- SEIP (System Ewidencji Inicjatyw Projektowych). Głównym celem tego systemu jest poznanie oczekiwań podmiotów gospodarczych oraz wyszczególnienie zadań, które mogą być dofinansowane ze środków unijnych w kolejnym okresie programowania. Wprowadzone do SEIP przedsięwzięcia mogą stanowić podstawę negocjowania przez Samorząd Województwa z Rządem warunków Kontraktu Terytorialnego.

Więcej informacji o systemie SEIPtutaj.

Możliwość komentowania jest wyłączona.