Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
XXVIII sesja sejmiku województwa

8 listopada odbyła się XXVIII sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Sesję otworzyły informacje i komunikaty Przewodniczącego Sejmiku Województwa Jerzego Pokoja i marszałka Rafała Jurkowlańca.

Marszałek poinformował radnych o najważniejszych działaniach, które podjął ostatnio zarząd naszego województwa. Najwięcej uwagi poświęcił zaprezentowanemu w październiku projektowi Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020. W prezentacji brał udział prezydent RP Bronisław Komorowski. Marszałek przypominał, że cały czas trwa proces konsultacji społecznych nad tym dokumentem. Do 18 grudnia przeprowadzonych zostanie ponad 30 spotkań z samorządami gospodarczymi, zawodowymi i organizacjami pozarządowymi we wszystkich powiatach.

Kolejną kwestią wartą omówienia jest sytuacja dolnośląskich sanatoriów; we wrześniu Ministerstwo Skarbu poinformowało o możliwości przekazania samorządom województw akcji spółek Skarbu Państwa, prowadzących zakłady lecznictwa uzdrowiskowego. W odpowiedzi Marszałek Jurkowlaniec skierował do ministra skarbu pismo wyrażające zainteresowanie przejęciem akcji spółek w Lądku-Zdroju i Szczawnie-Zdroju.

W kwestiach dotyczących infrastruktury drogowej marszałek mówił m.in. o wmurowaniu aktu erekcyjnego pod mostu nad Odrą w Brzegu Dolnym. Przeprawa ułatwi komunikację pomiędzy Brzegiem Dolnym a Wrocławiem a jej koszt (wraz z 7 kilometrami dróg dojazdowych) pochłonie 172 mln zł, z czego 84 mln pochodzi z RPO.

Ważnym wydarzeniem z punktu widzenia infrastruktury kolejowej było podpisanie umowy dzięki której zarząd województwa przyznał firmie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dofinansowanie na modernizację linii kolejowej Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój oraz Jelenia Góra – Szklarska Poręba. Zakończenie obu inwestycji zaplanowane jest na koniec 2013 r. Pierwsi pasażerowie będą mogli podróżować tymi trasami w 2014 r.

Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji była dyskusja na temat sytuacji w dolnośląskich placówkach służby zdrowia. Dyskusja miała charakter otwarty, więc na salę sejmikową zaproszono: dyrektorów Zakładów Opieki Zdrowotnej i szpitali oraz przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających pracowników służby zdrowia.

Po zakończeniu informacji marszałka i zamknięciu dyskusji radni przeszli do głosowania. Jedna z najważniejszych uchwał przyjętych podczas sesji dotyczyła sanatoriów dolnośląskich. Radni zdecydowali o wystąpieniu do Ministerstwa skarbu z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie Województwu Dolnośląskiemu akcji spółek: Uzdrowisko Lądek – Długopole oraz Uzdrowisko Szczawno – Jedlina.

***

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina: prowadzi rehabilitację ambulatoryjną, rehabilitację przedrentową w zakresie leczenia chorób układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego oraz schorzeń narządu ruchu. Spółka jest właścicielem Rozlewni Wód Mineralnych oraz centrum fitness.
Uzdrowisko Lądek-Długopole: znane jest z leczenia schorzeń narządu ruchu, kręgosłupa, dolegliwości dermatologicznych, osteoporozy i układu nerwowego. Spółka zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę oraz dysponuje 11 budynkami, 3 zakładami przyrodoleczniczymi, 2 domami zdrojowymi, nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym.

Możliwość komentowania jest wyłączona.